Kop1(40K) Gezondheid2 (33K) Gezondheid1 (9K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Europese Volksgezondheid

Gezondheid2a (20K) Gezondheid3 (12K) Gezondheid4 (23K)

De opbouw van de Europese volksgezondheid richt zich zowel op de bescherming als op de bevordering van de publieke gezondheid. De Unie beschermt tegen ioniserende straling, stelt wetgeving op inzake maximaal toelaatbare bestraling en besmetting, regelt medisch toezicht op werknemers. Zij vervult een positieve rol door gezondheidsbedreigingen in kaart te brengen, preventie tegen ziekten en aandoeningen, het wegnemen van bronnen van gevaar, alarmering en bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen. De bevordering van een hoog niveau van volksgezondheid komt tot stand door Europese samenwerking en uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid, gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs. Het succes van de Europese aanpak vertaalt zich in het sterftecijfer van de EU en in de toegenomen levensverwachting.

Actieprogramma's

Gezondheid5 (9K) Gezondheid16 (45K) Gezondheid7 (33K) Gezondheid8 (10K)

De EU voert actie tegen AIDS en tegen kanker door een actief anti-rookbeleid. In het Europese actieprogramma Volksgezondheid bestrijdt zij AIDS, HIV, malaria, tuberculose en zeldzame ziekten. De Unie voert in de Europese gezondheidszorg actieprogramma's uit op het gebied van toxicologie; gezondheidsmonitoring; gezondheidsbevordering, -voorlichting, -opvoeding en -opleiding; voeding, lichaamsbeweging en gezondheid. Zij gaat de strijd aan met dermatitus bullosa, mucopolyaccharosidose en de MRSA-bacterie. Zij voert campagnes uit gericht op dieet, psychische activiteit en gezondheid; schoolfruit; tegen spierziekten; antibiotica bewustzijn; campagne vertil je niet; en de campagne wees gezond, blijf jezelf.

Infrastructuur

Gezondheid9 (33K) Gezondheid10 (92K) Gezondheid13 (8K)

Door een Europees informatiesysteem over ongevallen brengt de Unie de ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding in kaart. In de Europese gezondheidsinfrastructuur heeft de EU een netwerk ingesteld voor epidemiologische surveillance en vroegtijdige opsporing. Zij heeft een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) opgericht, evenals een gemeenschappelijke onderneming voor innovatieve geneesmiddelen.

Europees beleid

Gezondheid14 (6K) Gezondheid16 (45K) Gezondheid19 (12K) Gezondheid20 (34K) Kop6.gif (16K)

In het beleid spreekt de Unie zich uit voor dynamische gezondheidsstelsels; invoering van een Europees medisch paspoort; Europese regels voor de invoer van medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal; de inspectie en verificatie van goede laboratoriumpraktijken; invitrodiagnostiek; medische hulpmiddelen; bescherming tegen lekkende PIP-borstimplantaten; geschiktheid van bloed- en plasmadonors, menselijke organen bestemd voor transplantatie; veiligheid van geneesmiddelen; begrenzen van geluidsrisico's; E-gezondheidszorg; Europese risicobeperkingsstrategieën; en voor de invoering van een zwarte lijst van artsen. De Unie draagt bij aan beter geïnformeerde consumenten door Europese wetgeving over de voedingswaarde etikettering, het hanteren van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, de samenstelling van voedingsmiddelen, het vetgehalte van voedingsmiddelen en het gehalte aan verzadigde vetten en transvetten. De Gemeenschap promoot een gezonde levensstijl en onderzoek naar het verhogen van de levenskwaliteit van ouderen. Zij steunt het wereldaidsfonds en de instelling van dwanglicenties voor octrooien om medicijnen beschikbaar te stellen.


Klik hier