Kop1(40K) Vis1(33K) Vis2(25K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Gemeenschappelijk visserijbeleid

De duurzame ontwikkeling van de Europese visserij krijgt gestalte door de instandhouding van biologische rijkdommen van de zee, bescherming van het mariene milieu, een gedragscode voor verantwoorde visserij, een keurmerk voor vis, een Europese visie voor oceanen en zeeën, en in de visserijbetrekkingen met derde landen.

Vis5(21K) Vis6(25K) Vis8(10K)

Duurzaam beheer

De wetenschappelijke vaststelling van een veilig niveau van bevissing gebeurd door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES). De instandhoudingsmaatregelen bestaan uit het opstellen van meerjaren beheersplannen voor duurzame exploitatie van de visbestanden; selectieve visserij; selectief vistuig met ontsnappingspanelen in sleepnetten; herstel van visbestanden door het opstellen van een herstel- en beheersplan, bescherming van onvolgroeide vis, het vastleggen van kinderkamergebieden en paaigronden, gesloten visserijgebieden door de instelling van zeereservaten, seizoengebonden visserij; bescherming van koudwater koraalriffen; vastlegging van verhandelbare visserijrechten; toegang tot communautaire wateren in de Europese visserijzone; en ontwikkeling van de aquacultuur met teelt van vissen en schelpdieren in zee en in zoet water.
De visserijcontrole vindt plaats met behulp van een satellietvolgsysteem voor permanente positiebepaling en het in kaart brengen van het vaartraject van vissersschepen, uniformiteit van visserijcontrole en sancties in de EU, rechtshandhaving door vervolging van overtredingen en automatische schorsing van visvergunningen, beperken van het teruggooien van bijvangst, aanlandingsplicht voor gevangen vis, visserij-inspecties, controle op naleving van visserijquota en op naleving van technische voorschriften, controle op minimummaten van visaanvoer en van opgegeven vaarroute, registratiegegevens visvangst, controle op illegale en ongereglementeerde visserij, controles op vissen met de boomkor, op gebruik van bodemvistuig, op drijfnetvisserij, door een verbod op bepaalde vismethoden en op industriële visserij. De controles worden uitgevoerd onder beheer van het Communautair Bureau voor visserijcontrole (CFCA).

Vis9(37K) Vis10(79K) Vis18(13K)

Buitenlands visserijbeleid

De EU heeft een exclusieve Europese bevoegdheid op visserijgebied. Zij neemt deel aan regionale visserijorganisaties, zoals de Algemene Visserijraad voor de Middellandse Zee (GFCM) en de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee (IBSFC). Zij sluit bilaterale visserijovereenkomsten af op basis van wederkerigheid en op basis van ontwikkelingssamenwerking. In haar internationale visserijbeleid richt de Unie zich op vaststelling van visrechten, vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie; en op de duurzame exploitatie van visbestanden, visserijvoorraad en van de wereldwijde visserijvangst.

Vis16(25K) Vis17(35K) Kop6.gif (16K)
Klik hier