Kop1.jpeg (40K) Producten2 (31K) producten4 (37K)

Home

Research

De Europese Unie is nooit af. Zij is dynamisch van aard. De structurele aanpassingen zien we ook terug in updates van de educatieproducten. Eured richt zich op het verkleinen van de afstand tussen burger en Europees beleid. Zij maakt de lange termijn keuzes zichtbaar.

Educatie

Eured vervult een educatieve rol door het verzorgen van lezingen, cursussen, informatieavonden. Zij verzorgt gastlessen over alle aspecten van de Europese samenwerking. Op aanvraag kunt u uw wensen kenbaar maken. Zij ontwikkelt kant-en-klare presentaties. Zij maakt de politieke keuzes zichtbaar aan de vooravonden van Europese verkiezingen.

Consultancy

Eured levert op maat gemaakte bedrijfsadvisering over bestaand Europees beleid en de te verwachten beleidsontwikkelingen. Zij geeft de kansen weer van bestaande Europese programma's en geldstromen om ondernemers en beleidsmakers te ondersteunen in het nemen van hun bedrijfsbeslissingen. Zij adviseert cliënten om bij hun bedrijfsbeslissingen binnen de bestaande Europese wet- en regelgeving te blijven. Zij voert op verzoek studies en analyses uit naar de gevolgen van eventuele wet- of regelgeving voor de rechtspositie of het werkterrein van bedrijven. Zij verstrekt gestructureerde overzichten van bestaande Europese wet- en regelgeving over deelaspecten van belang voor de bedrijfsvoering.

Lobbyen

Eured voert lobbyactiviteiten uit naar het Europees Parlement en naar de Europese Commissie om de belangen van de burgers beter voor het voetlicht te brengen. Zij gebruikt haar kennis en inzicht om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering van Europese wetgeving en aan beleidsversnelling. Zij is als maatschappelijke organisatie geregistreerd in het Europese Transparantieregister onder nummer 789675842954-29.

Maatwerk

Eured heeft een uniek concept, dat uzelf in grote mate de mogelijkheid biedt de voor uw organisatie en/of opleiding gewenste lezing, presentatie of cursus over Europa te bepalen. U kunt zelf per onderwerp de gewenste subthema's aangeven die u in uw lezing, presentatie of cursus terug zou willen zien. Sectoraal of horizontaal De keuze is aan u. Deze vorm van "cherry-picking" is uniek en past volledig binnen de dienstverlening waarin Stichting Eured voorziet.