Kop1.jpeg (40K) Over Eured1 (32K) Over Eured5 (34K)

HOME

Over Eured

Sinds 1995 onderzoekt Eured het Europese integratieproces en geeft zij deze kennis verder. Vanuit een onafhankelijke positie, gebaseerd op feiten, verschaft zij inzicht en overzicht over Europees beleid. Zij verheldert de contouren, en ontsluiert de toekomstverwachtingen. Zij schets de kaders van de actuele Europese politiek. In haar werkwijze baseert Eured zich met name op de bron. Stichting Eured staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69157847. Haar BTW-nummer is 857758834B01.

Een stukje idealisme

Stichting Eured is gestart met het idee om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers. Europa zijn wij immers allemaal. Toch blijft Brussel voor veel Europese burgers ver weg. Veel mensen ervaren de Europese samenwerking als complex en veelomvattend. Eured werkt verhelderend en legt bloot welke keuzes worden gemaakt en welke richting we uitgaan. Zij corrigeert de beeldvorming en beschrijft de successen en tekortkomingen in de Europese samenwerking.

Oprichting van de Stichting EURED op 7 juli 2017.


Over Eured2.JPG (5,75M) Over Eured3.JPG (8,12M)