Kop1(40K) Res1(55K) Res2(24K)

Producten

Educatie

Contact

Bestellen

Home

 

Europese onderzoeksactiviteiten

Res3(13K) Res4(8K) Res5(11K) Res7(9K)

Het Europese onderzoeksbeleid krijgt gestalte in programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en innovatie. De doelen zijn het bevorderen van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie, het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van Europese burgers en het versterken van de EG-vermogens om eigen technologische oogmerken te ontwikkelen. Communautair onderzoek is gerechtvaardigd als het bijdraagt aan de versterking van de economische en sociale samenhang in de Unie, in geval van grootschalig onderzoek, als het financieel voordeel oplevert, wanneer het leidt tot significante resultaten voor de gehele Gemeenschap, als het bijdraagt aan de gemeenschappelijke markt en aan de eenmaking van Europa op wetenschappelijk en technisch gebied.

Kaderprogramma's

Res9(31K) Res10(23K) Res14(20K)  Res13(12K)

De vastlegging van onderzoeksprogramma's geschiedt in meerjarige kaderprogramma's en in aanvullende onderzoeksprogramma's en opereren zoveel mogelijk vanuit de marktvraag. Het merendeel van de bestedingen voor onderzoek en technologische ontwikkeling blijft binnen de lidstaten. In de meerjarenkaderprogramma's worden de wetenschappelijke technologische doelstelling en prioriteiten vastgesteld, de grote lijnen van onderzoeksactiviteiten aangegeven, en de middelen en regels voor deelneming voor elk van de onderzoeksactiviteiten vastgesteld.

Internationale Samenwerking

Res30(19K) Res32(9K)  Res33(18K)  Res34(7K)

De internationale samenwerking komt tot uiting in de vorm van deelname aan communautaire programma's op basis van volledige betrokkenheid of op projectbasis, het afsluiten van overeenkomsten voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met derde landen en internationale organisaties.

Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek

Res37(9K) Res38(10K) Res39(6K) Res40(18K)

Het GCO bestaat uit de volgende 7 gespecialiseerde instituten: het Centraal Bureau voor referentiematerialen en metingen op het gebied van kernenergie (IRMM), Instituut voor Transuranen (ITU), Instituut voor Energie en Vervoer (IET), Instituut voor Gezondheid en Consumentenbescherming (IHCP), Instituut voor milieu en duurzaamheid (IES), Instituut voor bescherming en veiligheid van de burger (IPSC) en het Instituut voor verkennende technologische studies (IPTS). De vijf vestigingsplaatsen van het GCO zijn Ispra, Karlsruhe, Petten, Geel en Sevilla. Zij verricht eigen onderzoek en contractonderzoek.

Belang van Europees onderzoek

Res41(8K) Res42(20K) Res43(19K)Kop6.gif (16K)

Europees onderzoek draagt bij aan de ondersteuning en versterking van het Europese concurrentievermogen, van het vermogen tot innovatie, schaalvergroting, concentratie van onderzoeksuitgaven, vergroting van de uitgaven voor onderzoek en technologische ontwikkeling, investeren in kennis, ontwikkeling van innovatiepotentieel en creativiteit van Europese burgers, bevredigen van maatschappelijke behoeften, ondersteuning van gemeenschappelijk beleid, snelle vertaling van onderzoeksresultaten in innovaties. Europese technologische samenwerking op industriegebied is noodzakelijk in de internationale concurrentiestrijd.


Klik hier