Kop1(40K) Energie1 (103K) Energie2 (14K) Energie4 (22K)

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

Home

 

Het Europese energiebeleid

energie8 (10K) Energie3 (23K) Energie7 (29K)

De eerste oliecrisis in 1974 leidt tot een gemeenschappelijk Europees optreden op energiegebied. Internationaal vindt de oprichting plaats van het Internationale Energie Agentschap. De Europese energiestrategie richt zich op de vermindering van de aardolie-import, energiebesparing, verschuiving in de energiedekking, ontwikkeling van bestaande en nieuwe energiebronnen. De EU zet zich in voor opbouw van een geharmoniseerde Europese energiemarkt met trans-Europese energienetwerken.

Aandachtspunten

energie9 (48K) energie25 (14K) energie29 (9K)

De aandachtspunten liggen bij het veilig stellen van goedkope en overvloedige energie in het energieaanbod, de energievoorziening en bevoorrading, energie-efficiëntie en de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. De duurzaamheid krijgt gestalte in de opbouw van een koolstofarme economie.
De Unie neemt initiatieven voor het nuttig gebruik van restwarmte, warmte-kracht-koppeling, stadsverwarming en -koeling, biobrandstoffen, fotovoltaïsche energie en zonne-energie, windparken, geothermie, blauwe energie en waterstof.

Energiebesparing

Energie13 (30K) Energie17 (60K) Energie36 (14K)

De besparingsmaatregelen uiten zich in de ontwikkeling van passieve koeltechnieken, zonneverwarming en zonnekoeling, etikettering van energiegebruik, invoering van zomertijd, en verbetering van het energierendement in de industrie en in de energieprestatie van gebouwen. De toepassing van energie-efficiëntie wordt bevorderd evenals de financiering van investeringen. Normering en prestatiebeoordeling van het energierendement worden aangescherpt. In de energievoorziening richt zij haar beleid op vermindering van energieverlies bij opwekking, transmissie en distributie.

Kernenergie

Energie12 (19K) Energie16 (23K) Energie20 (27K)

Door het Euratomverdrag uit 1957 speelt kernenergie een belangrijke rol in het Europese integratieproces. Internationale samenwerking vindt plaats bij de ontwikkeling van kernenergie en bij het onderzoek naar kernfusie. Euratomleningen worden gebruikt voor de financiering van kerncentrales. Voor de nucleaire veiligheid neemt de EU harmonisatiemaatregelen voor de veiligheidsprogramma's van kerncentrales en snelle kweekreactoren, voor kernmateriaal, onderhoud, controle, beheer en opslag van radioactieve afvalstoffen, informatie voorziening, ontmanteling en aansprakelijkheid.

Europese gas- en elektriciteitsmarkt

energie23 (23K) energie28 (60K) Aenergie37 (71K)

Een Europese markt zorgt voor interconnectie van landelijke en regionale energienetwerken en van afgelegen energiemarkten. Het beleid richt zich op de openstelling van de interne gas- en elektriciteitsmarkt met vrije keuze van leverancier, recht tot energietransitoverkeer, doorgang van energie op transportnetten, zelfopwekking, liberalisering van exploitatievergunningen, grensoverschrijdende stroomleveranties, congestiebeheer, doorverkoop en doorzichtigheid van prijzen. De Gemeenschap harmoniseert de regels voor de vaststelling van energietarieven, de invoering van technische energienormen en standaarden, energieafnamecontracten, toegang tot netwerken, openbare dienstverplichtingen, en de veiligheid. Zij zorgt voor ontkoppeling in de energiebedrijven tussen, enerzijds, de netwerken van transmissie en distributie, en anderzijds, de productie en de verkoop en levering. De Europese energiepolitiek leidt tot schaaleffecten in de vorm van kostenreductie en toenemende handel in energieproducten, elektriciteitssnelwegen, bidirectionale gaspijpleidingen, en de particuliere verkoop van zonne-energie aan nutsbedrijven. Zij legt de consumentenrechten vast in het handvest van de energieconsument. De EU versterkt de rol en rechten van de consument bij de verandering van leverancier, het beheer van energiegebruik, en bij de eigen energieopwekking.

Internationaal energiebeleid

energie27 (38K) energie26 (21K)

De Europese gemeenschap speelt een belangrijke rol bij het opstellen van een wereldenergiestrategie en het waarborgen van de beschikbaarheid van energie voor ontwikkelingslanden. Zij vervult een actieve rol bij het behartigen van de Europese energiebelangen tegenover derde landen.

Energieafhankelijkheid

De Europese Gemeenschap probeert haar fossiele energieafhankelijkheid te doorbreken door de ontwikkeling van duurzame energiebronnen, diversificatie in energiedekking en van externe leveranciers, verscheidenheid aan transportroutes, ontwikkeling van energieopslag en infrastructuur door te investeren in LPG-faciliteiten. Zij maakt de energieafhankelijkheid zichtbaar door invoerregistratie per lidstaat van ruwe aardolie en/of aardolieproducten en door de gevolgen voor de individuele handelsbalans per lidstaat in kaart te brengen. Zij stelt beleidsmaatregelen vast voor het omgaan met aanbodonderbrekingen, het veilig stellen van de toegang tot energiebronnen, de voorzieningszekerheid, en het waarborgen van de werking van de Europese energiemarkt. Zij versterkt de bestaande nood- en solidariteitsmechanismen, en vergroot zij de reserve-flow mogelijkheden in de Europese netwerken.

energie22 (13K) energie11 (9K) energie21 (16K) Kop6.gif (16K)
Klik hier