Home

Kop1(52K) Kop5(277K) Kop11(68K)

Over Eured

Producten

Educatie

Contact

Activiteiten

 

De Europese Integratie

Zij start bescheiden in omvang. Maar al snel omvat zij de gehele economie. Door externe ontwikkelingen en door haar interne dynamiek breidt zij zich gestaag maar zeker uit over sectoren en landen. Vandaag de dag neemt haar belang nog steeds toe door de totstandbrenging van een bankenunie en de aanzetten naar een fiscale unie.

Kop2.jpg (27K) Kop4.jpg (18K)

Toegenomen welvaart

Het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal heeft de onderling handel enorm doen toenemen. Het inkomen in de deelnemende lidstaten is hierdoor sterk gestegen. Tegelijkertijd zijn de bedrijven en economieën met elkaar vervlecht geraakt. Een gezamenlijke munt, de euro, heeft dit proces verder versterkt.

kop3.jpg (43K) Kop15.jpg (16K)

Point of no-return

Via een proces van consultatie en informeren groeien de lidstaten van de Unie naar harmonisatie van wetgeving en integratie van nieuw beleid. De verbindingen worden sterker en diverser. Zij maken het Europese integratieproces onomkeerbaar.

Zone van stabiliteit

De Europese samenwerking is zeer succesvol. Zij heeft gezorgd voor blijvende vrede tussen de deelnemende landen. De Europese Unie is een zone van welvaart gebaseerd op een rechtstaat, democratie en vrije markteconomie, met een grote binnenlandse vraag. Het structuurbeleid draagt sterk bij aan de sociale samenhang. Met verstandig economisch beleid ligt duurzame groei in de Unie in het verschiet.

kop7.jpg (9K) Kop9.jpg (29K)

Draagvlak

De Europese integratie is, en wordt, van bovenaf door de Europese leiders vorm gegeven. Dit heeft het draagvlak onder de burgers geen goed gedaan. Ondanks een toegenomen invloed van het Europese Parlement ervaren veel Europeanen nog steeds afstand ten opzichte van de besluitvorming in Brussel. EURED probeert deze afstand te overbruggen door de essentie van de EU bloot te leggen en overzicht te verstrekken over het gevoerde beleid.

Kop10.jpg (30K) Kop6.gif (16K)