Kop1(40K) Gezondheid2 (33K) Gezondheid1 (9K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Europese Volksgezondheid

De opbouw van de Europese volksgezondheid richt zich zowel op de bescherming als op de bevordering van de publieke gezondheid. De Unie beschermt tegen ioniserende straling, stelt wetgeving op inzake maximaal toelaatbare bestraling en besmetting, regelt medisch toezicht op werknemers. Zij vervult een positieve rol door gezondheidsbedreigingen in kaart te brengen, preventie tegen ziekten en aandoeningen, het wegnemen van bronnen van gevaar, alarmering en bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen. De bevordering van een hoog niveau van volksgezondheid komt tot stand door Europese samenwerking en uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid, gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs. Het succes van de Europese aanpak vertaalt zich in het sterftecijfer van de EU en in de toegenomen levensverwachting. De Europese gezondheidszorgstelsels kenmerken zich door de universaliteit van de zorg, de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg; en door de vertegenwoordiging van gezondheidswerkers en patiëntenverenigingen.

Actieprogramma's

De EU voert actie tegen AIDS en tegen kanker door een actief anti-rookbeleid. In het Europese actieprogramma Volksgezondheid bestrijdt zij AIDS, HIV, malaria, tuberculose en zeldzame ziekten. De Unie voert in de Europese gezondheidszorg actieprogramma's uit op het gebied van toxicologie; gezondheidsmonitoring; gezondheidsbevordering, -voorlichting, -opvoeding en -opleiding; voeding, lichaamsbeweging en gezondheid. Zij gaat de strijd aan met dermatitus bullosa, mucopolyaccharosidose en de MRSA-bacterie. Zij voert campagnes uit gericht op dieet, psychische activiteit en gezondheid; schoolfruit; tegen spierziekten; antibiotica bewustzijn; campagne vertil je niet; en de campagne wees gezond, blijf jezelf.

Infrastructuur

Door een Europees informatiesysteem over ongevallen brengt de Unie de ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding in kaart. In de Europese gezondheidsinfrastructuur heeft de EU een netwerk ingesteld voor epidemiologische surveillance en vroegtijdige opsporing, een Europees netwerk voor gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, zorgt zij voor de screening van bloed en van bloedbestanddelen, hanteert zij Europese gezondheidsindicatoren, heeft zij Comitees ingesteld van deskundigen van zeldzame ziekten en voor geavanceerde therapieën. Zij heeft een Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) opgericht, evenals een gemeenschappelijke onderneming voor innovatieve geneesmiddelen. Daarnaast vindt de inschakeling plaats van de Europese Autoriteit van de voedselveiligheid (EFSA). Verder heeft de Gemeenschap een Europese top gehouden over zeldzame ziekten en een Europese overeenkomst afgesloten betreffende de uitwisseling van geneesmiddelen van menselijke oorsprong.

Europees beleid

Het EU beleid volksgezondheid is mede gestalte gegeven met de witboeken Samenwerken aan gezondheid en Sport. In het beleid spreekt de Unie zich uit voor dynamische gezondheidsstelsels; invoering van een Europees medisch paspoort; Europese regels voor de invoer van medisch, chirurgisch en laboratoriummateriaal; de inspectie en verificatie van goede laboratoriumpraktijken; invitrodiagnostiek; medische hulpmiddelen; bescherming tegen lekkende PIP-borstimplantaten; geschiktheid van bloed- en plasmadonors, menselijke organen bestemd voor transplantatie; veiligheid van geneesmiddelen; begrenzen van geluidsrisico's; E-gezondheidszorg; Europese risicobeperkingsstrategieën; en voor de invoering van een zwarte lijst van artsen. De Unie heeft met het oog op toekomstige kostenontwikkeling een strategie ontwikkeld voor voeding, overgewicht en obesitas gericht op het beschikbaar maken van de gezonde optie, het aanmoedigen van lichaamsbeweging, het tegengaan van overgewicht en obesitas, invoering van een Europees schoollabel, instelling van een Europees jaar van opvoeding door sport en van Europese sporthoofdsteden. In de strijd tegen kanker wordt een Europees jaar van de kankervoorlichting ingesteld en maakt de Gemeenschap zich hard voor kankerscreening. Zij bestrijdt het tabaksgebruik door het opstellen van Europese regels voor de reclame en sponsoring voor tabaksproducten, presentatie, verkoop en verpakking. De EU voert preventief beleid tegen blootstelling aan aluminium, drugsverslaving, gezondheidsschade, met milieuverontreiniging samenhangende ziekten, besmettelijke ziekten, HIV-besmetting, slechte voedingsgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging, dopingbestrijding, neurodegeneratieve aandoeningen, en bioterrorisme. De Unie draagt bij aan beter geïnformeerde consumenten door Europese wetgeving over de voedingswaarde etikettering, het hanteren van voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, de samenstelling van voedingsmiddelen, het vetgehalte van voedingsmiddelen en het gehalte aan verzadigde vetten en transvetten. De Gemeenschap promoot een gezonde levensstijl en onderzoek naar het verhogen van de levenskwaliteit van ouderen. Zij steunt het wereldaidsfonds en de instelling van dwanglicenties voor octrooien om medicijnen beschikbaar te stellen.


Klik hier
Gezondheid2a (20K) Gezondheid3 (12K) Gezondheid4 (23K) Gezondheid5 (9K) Gezondheid6 (27K) Gezondheid8 (10K) Gezondheid10 (92K) Gezondheid13 (8K) Gezondheid14 (6K) Gezondheid16 (45K) Gezondheid19 (12K) Kop6.gif (16K)