Kop1.jpeg (40K) Producten2 (31K) producten4 (37K)

Home

Leveringsvoorwaarden

Klachtafhandeling

Research

De Europese Unie is nooit af. Zij is dynamisch van aard. Dat zorgt voor een structurele aanpassing van producten. Eured voorziet hierin door continuïteit van haar onderzoek naar het Europese integratieproces en door het regelmatig up-daten van haar educatieproducten. Naast verdragen, conclusies van de Europese Raad, en arresten vormt de Europese wetgeving uit het Publicatieblad van de Europese Unie de voornaamste bron voor Eureds producten. Deze worden aangevuld met door de Europese instellingen uitgebrachte interne informatie en met externe berichtgeving en publicaties. Op de plank ligt een inhoudelijke verdieping van bestaande producten door de integratie van de standpunten van het maatschappelijk middenveld en van fractiespecialisten uit het Europees Parlement. Daarnaast zal Eured haar beleidsoverzicht en inzicht in de tijdslijn gebruiken om vanuit de Europese matrix nieuwe producten te creëren.

Educatie

Eured wil in haar educatieve rol inzicht verschaffen in het Europese integratieproces. Door de Unie te duiden wil zij de kloof verkleinen tussen het Europese beleid en beleidsmakers, enerzijds, en de burgers, anderzijds. Zij wil bijdragen aan het versterken van het begrip voor de gemaakte lange termijn keuzes. Dit doet zij door het geven van lezingen over de Europese Unie, wetenschappelijk onderbouwde seminars en het verzorgen van cursussen. Hierbij verliest zij de toegankelijkheid niet uit het oog door de presentatie aan te passen aan de doelgroep. Verder biedt zij mogelijkheden voor specifieke wensen en gevraagde verdieping. Staat zij blijvend open voor suggesties.

Consultancy

Eured levert op maat gemaakte bedrijfsadvisering over bestaand Europees beleid en de te verwachten beleidsontwikkelingen. Zij geeft de kansen weer van bestaande Europese programma's en geldstromen om ondernemers en beleidsmakers te ondersteunen in het nemen van hun bedrijfsbeslissingen. Zij adviseert cliƫnten om bij hun bedrijfsbeslissingen binnen de bestaande Europese wet- en regelgeving te blijven. Zij voert op verzoek studies en analyses uit naar de gevolgen van eventuele wet- of regelgeving voor de rechtspositie of het werkterrein van bedrijven. Zij verstrekt gestructureerde overzichten van bestaande Europese wet- en regelgeving over deelaspecten van belang voor de bedrijfsvoering.

Maatwerk

Eured heeft een uniek concept, dat uzelf in grote mate de mogelijkheid biedt de voor uw organisatie en/of opleiding gewenste lezing, presentatie of cursus over Europa te bepalen. Op het bestelformulier kunt u per thema de gewenste subthema's aangeven die u in uw lezing, presentatie of cursus terug zou willen zien. Sectoroverstijgend of op thematische basis. De keuze is aan u. Deze vorm van "cherry-picking" is uniek en past volledig binnen de dienstverlening waarin Stichting Eured voorziet.