Kop1.jpeg (40K) Over Eured1 (32K) Over Eured5 (34K)

HOME

Over Eured

Sinds 1995 onderzoekt Eured het Europese integratieproces en geeft zij deze kennis verder. Vanuit een onafhankelijke positie, gebaseerd op feiten, verschaft zij inzicht en overzicht over Europees beleid. Zij verheldert de contouren, en ontsluiert de toekomstverwachtingen. Zij schets de kaders van de actuele Europese politiek. Dit maakt haar werkwijze vrij uniek en biedt eenieder de kans om haar of zijn beroeps- en studiemogelijkheden te optimaliseren. De Europese Unie is momenteel verantwoordelijk voor 80% van alle wetgeving, die bepalend is voor het leven van Europese burgers. In haar werkwijze baseert Eured zich met name op de bron. Naast de bestaande verdragen, neemt zij de Europese wetgeving, en de op de Europese topconferenties opgestelde conclusies onder de loep. Verdere verfijning vindt plaats, door de verwerking van de arresten van het Europese Hof, informatieverstrekking van de Europese Agentschappen, en van de Departementen. Maar hier blijft het niet bij. Ook externe publicaties, berichtgeving in de media, internationale rapporten, verslaglegging van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, en uitspraken van direct betrokkenen worden in de publicaties, curcussen en overige producten meegenomen. Stichting Eured staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69157847. Haar BTW-nummer is 857758834B01.

Een stukje idealisme

Stichting Eured is gestart met het idee om een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de kloof tussen de Europese Unie en haar burgers. Europa zijn wij immers allemaal. Toch blijft Brussel voor veel Europese burgers ver weg. De toegenomen complexiteit, gedetailleerdheid en veelomvattendheid maakt van Europa een superstaat. De beeldvorming wordt voor vele burgers bepalend, maar blijft schimmig en vaag. Het is voor een gewone burger teveel gevraagd om deze stroom aan informatie en wetten te kunnen verwerken. Eured voorziet hierin. Zij corrigeert de beeldvorming over de EU en brengt licht in het duister. Door haar heldere en gestructureerde werkwijze legt zij bloot wat er in de Europese Unie plaats vindt en geeft zij de grenzen weer voor Europees ingrijpen. Zij laat het Europese optreden zien op de verschillende deelgebieden. Zij beschrijft de successen en de tekortkomingen in het dynamische proces. Ze onderzoekt de voor- en nadelen van de gemaakte keuzes. Dit doet zij vanuit een neutrale, kritische, en opbouwende houding. Veelal spreken de feiten voor zich.

Kosten

Eured hanteert een intern beleid om de kosten voor eenieder betaalbaar te houden. Dit vindt u ook terug in de kosten voor publicaties, lezingen, en curcussen. Hiermee onderstreept Eured haar brugfunctie in onze moderne kennismaatschappij.

Oprichting van de Stichting EURED op 7 juli 2017. Samenstelling van bestuur inclusief de in 2018 overleden eerste voorzitter, de heer Eric Pfeil.


Over Eured2.JPG (5,75M) Over Eured3.JPG (8,12M)