KLACHTAFHANDELING

Insteek EURED

Stichting eured staat voor kwaliteit. Daar heeft u, maar ook wijzelf, recht op. Daar mag u ons op afrekenen. Klachten roepen in eerste instantie geen weerstand op. Natuurlijk hadden we ze liever vermeden. Tegelijkertijd beschouwt stichting EURED klachten als belangrijke aanwijspunten om onze producten en dienstverlening verder te verbeteren. Het is wel van het grootste belang dat indiening respectvol gebeurt. U dient niet uit het oog te verliezen, dat het mensenwerk blijft. En de mens is altijd de zwakste schakel. Een fout is zo gemaakt, bijvoorbeeld een typefout. Voorkomen blijft beter. Wij blijven streven naar een win-win situatie. Wij willen immers kwaliteit, en u toch ook?

Leveringsvoorwaarden

Onder punt 7 van de leveringsvoorwaarden staan de condities beschreven voor reclameren. Het is zaak om binnen 30 dagen schriftelijk uw klacht in te dienen. Producten terugsturen zonder voorafgaand overleg is voor u niet zinvol. Wij raden u aan om eerst schriftelijk of telefonisch contact met ons op te nemen om de precieze aard van uw klacht te kunnen doorgronden en een eventuele oplossing te kunnen aandragen. Voor ongerechtvaardigde beroepen op garantieregelingen kunnen onkosten in rekening worden gebracht, om misbruik te voorkomen.

Bestuurlijke afhandeling

Neem bij een klacht telefonisch contact op met Stichting EURED onder nummer +31(0)26 84 498 04. Het is de snelste manier om uw klacht de wereld uit te helpen. Dit is van toepassing op kleine aanpassingen. Ligt het gecompliceerder of bij klachten van grotere omvang is het noodzakelijk dat u de klacht uitgebreid met redenen omschrijft en schriftelijk kenbaar maakt. Indien u langer dan 1 week moet wachten op een reactie dat uw klacht in behandeling is genomen, neem dan telefonisch contact op. Bij ontvangst van uw schriftelijke klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een mogelijke tijdsinschatting wanneer uw klacht binnen het bestuur van de stichting EURED besproken zal worden. Op basis van de bespreking zal het bestuur een advies uitbrengen naar de bestuursvoorzitter toe. Deze zal als onafhankelijk en integer persoon de uiteindelijke beslissing nemen. Van deze beslissing wordt u schriftelijk in kennis gesteld. Eventuele daarin vermelde stappen zullen worden uitgevoerd.