Kop1.jpeg (40K) Formulieren1 (28K) Formulieren3 (29K)

HOME

Inschrijfformulier

U kunt hier uw keuze aangeven van de door u of uw organisatie gewenste gastles, lezing of cursus. De gastlessen zijn weergegeven in afgeronde leseenheden, met inbegrip van bijbehorende discussie. Ze zijn volledig verzorgd. Het is mogelijk om een gastles op dezelfde dag te herhalen voor meerdere klassen of groepen. Gastlessen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gegeven. Het is mogelijk om zelf een reeks van gastlessen te geven, of om accenten vast te leggen binnen een gastles. U heeft hierdoor 100% grip op de gewenste verdieping. Het kan zelfs thema-overstijgend.
De lezingen hebben een horizontaal karakter en geven een brede kijk op het Europese integratieproces vanuit een van haar essentiële kenmerken. De vier onderwerpen kunnen zowel afzonderlijk als gecombineerd worden weergegeven.
De cursussen zijn opgebouwd in een vaste reeks van lessen, waarin een Europese sector of een omlijnd Europees beleidsthema aan de orde komt. Ze bestaan uit afgeronde blokken van anderhalf uur en bieden ruimte voor discussie. Een verkorte cursus behoort tot de mogelijkheden.
Een inschrijving verplicht u tot niets. Het betekent slechts dat Stichting EURED contact met u zal opnemen voor overleg, specifieke afstemming op uw wensen en informatieverstrekking.

Naam:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Onderwerp:

Waarvoor wilt u zich inschrijven?

Gastles
Lezing
Cursus
Themales
Anders:

Binnen welk thema wilt u een gastles?

Europees Energiebeleid
Europese Handel
Europese Justitiële Samenwerking
Europese Landbouw
Europees Milieubeleid
Europese Politieke Samenwerking
Europese Vervoer
Europese Visserij
Sociale Dimensie
De toekomst van Europa
De historische opbouw van de Europese Samenwerking
Anders:

Keuzes in gastlessen bij Europees Energiebeleid:

Gastles: Europees energiebeleid
Gastles: Duurzaam Europees energiebeleid
Gastles: Europese energiebesparing
Gastles: Totstandbrenging Europese energiemarkt
Gastles: Voltooiing Europese interne energiemarkt

Keuzes in gastlessen bij Europese Handel:

Gastles: Europees handelsbeleid en inernationale handelspolitiek
Gastles: Europees ontwikkelingsbeleid
Gastles: Europees handel met de ALA-Saten
Gastles: De rol van de mensenrechten in de Europese handel
Gastles: Europees handel met de Europese Verdragsassociatie
Gastles: Europees handel met de Middellandse Zeelanden
Gastles: Europees handel met Oost-Europa
Gastles: Europees handel met het gemenebest van Onafhankelijke Staten
Gastles: Europees handel met Canada en de Verenigde Staten
Gastles: Europees handel met China, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en overige hoogontwikkelde landen

Keuzes in gastlessen bij Europese Justitiële Samenwerking:

Gastles: Europees justitieel samenwerkingsbeleid
Gastles: Justitiële amenwerking in de EU
Gastles: Politiële samenwerking in de EU
Gastles: Bestrijding internationale criminaliteit
Gastles: Gegevensbescherming in de Europese Unie
Gastles: Europees asielbeleid en de Schengenovereenkomst
Gastles: Europees immigratiebeleid
Gastles: Illegale immigratie, terugkeerbeleid en grensbewaking

Keuzes in gastlessen bij Europese Landbouw:

Gastles: Europees landbouwbeleid
Gastles: Marktordening Europees landbouwbeleid
Gastles: Financiering, structuurbeleid en landbouwfondsen in Europees landbouwbeleid

Keuzes in gastlessen bij Europese Milieubeleid:

Gastles: Algemeen Europees milieubeleid
Gastles: Gevaarlijke stoffen in de EU
Gastles: Europese luchtvervuiling
Gastles: Geluidshinder en waterverontreiniging in de EU
Gastles: Europees waterbeheer
Gastles: Bodemverontreiniging en afvalbeheer
Gastles: Flora- en Faunabeleid
Gastles: Internationaal milieubeleid

Keuzes in gastlessen bij Europese Politieke Samenwerking:

Gastles: Opbouw politieke samenwerking in Europa
Gastles: De rol van de Europese politieke samenwerking
Gastles: Europees veiligheidsbeleid en defensiebeleid
Gastles: Oost-West betrekkingen, CVSE en voormalig Joegoslavië
Gastles: Politieke samenwerking met het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
Gastles: Politieke samenwerking in het Middellandse Zeegebied
Gastles: Europese politieke samenwerking met het Midden Oosten
Gastles: Europese politieke samenwerking in Afrika
Gastles: Europese politieke samenwerking in Azië
Gastles: Europese politieke samenwerking in Amerika, Australië en Oceanië

Keuzes in gastlessen bij Europese Vervoer:

Gastles: Europees vervoersbeleid
Gastles: trans-Europese vervoersnetwerken
Gastles: Wegvervoer, railvervoer en binnenvaart
Gastles: Europese zeevaart en luchtvaart

Keuzes in gastlessen bij Europese Visserij:

Gastles: Gemeenschappelijk visserijbeleid
Gastles: Instandhouding, bescherming, herstel en controle
Gastles: Structuurbeleid en steunmaatregelen
Gastles: Marktordening en internationaal visserijbeleid

Keuzes in gastlessen bij Sociale Dimensie:

Gastles: Sociaal Europa
Gastles: Werkgelegenheidsbeleid in de EU
Gastles: Sociaal Handvest deel 1
Gastles: Sociaal Handvest deel 2
Gastles: Structuurbeleid in de EU

Voor welke lezing heeft u interesse?

Lezing: Europa verbindt
Lezing: Europa beschermt
Lezing: Europa stimuleert
Lezing: Europa inspireert
Lezing: Combinatielezing bovenstaande lezingen
Lezing: Anders:


Voor welke cursus heeft u interesse?

Cursus: Europees Energiebeleid (5 lessen)
Cursus: Europese Handel (10 lessen)
Cursus: Europese Justitie (8 lessen)
Cursus: Europese Landbouw (3 lessen)
Cursus: Europees Milieubeleid (8 lessen)
Cursus: Europese Politieke Samenwerking (10 lessen)
Cursus: Europees Vervoer (4 lessen)
Cursus: Europese Visserij (4 lessen)
Cursus: Sociale Dimensie in Europa (5 lessen)
Anders:


Voor welke thema-les wilt u zich inschriven?

Thema-les: De Toekomst van Europa
Thema-les: De historische opbouw van de Europese samenwerking (1946-1958)