Kop1(40K) Eigendom1 (10K) Eigendom2 (12K)

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen

Home


Intellectueel eigendom

Een interne markt vraagt om bescherming van het intellectueel eigendom. Vanaf 1973 bestaat er in de Europese Gemeenschap een Europees octrooiverdrag, dat zorgt voor het verhalen van de ontwikkelingskosten op de productie. Vanaf 1978 worden de octrooien vastgelegd in het Europese Octrooibureau (EPA). Voor octrooilicentieovereenkomsten geldt een generieke vrijstelling voor exclusiviteitsverlening voor ten hoogste 5 jaar. Gemeenschapsmerken worden vanaf 1994 vastgelegd in het Europese Merkenbureau.

Rechtsbescherming

De rechtsbescherming van het intellectueel eigendom op de Europese interne markt geldt voor de bescherming van logo's, modellen en ontwerpen, designs, topografieën, halfgeleiderproducten, computerprogramma's, auteursrechten, opvoeringsrechten, verhuurrechten, uitleenrechten, naburige rechten, exclusieve rechten, merkgeneesmiddelen, biotechnologische uitvindingen, kwekersrechten, handelsmerken en benamingen. In uitwerkingen van het auteursrecht heeft de Unie wetgeving vastgesteld met betrekking tot auteursrechten bij satellietomroep en bij doorgifte via de kabel, beschermingstermijn, rechten van uitvoerend kunstenaar, het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, het volgrecht en door de ondertekening van WIPO-verdragen auteursrecht en uitvoeringen van fonogrammen. Het merkenrecht is van toepassing op collectieve merken, garantiemerken en kwaliteitsmerken. Bij benamingen draait het om de rasbenamingen van landbouw- en groentegewassen. In het modelrecht heeft de Unie regelingen vastgesteld voor de beperking, de aanvraag van een Gemeenschapsmodel, het afstand doen en nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, de beroepsprocedure bij het Harmonisatiebureau voor de interne markt en de procedure inzake rechtsvorderingen.

Registers

De Unie heeft registers ingesteld van traditionele specialiteiten, van geografische aanduidingen en van oorsprongsbenamingen van levensmiddelen. Voor het internet vindt in het eu-topniveaudomein de registratie plaats van houders van oudere rechten van een domeinnaam (EURID), zijn door de Unie regelingen vastgesteld voor de intrekking van een domeinnaam, en voor de beslechting van een domeingeschil. Tekeningen en modellen van nijverheid worden internationaal geregistreerd.

Inbreuken

Op de interne markt geldt een verbod op nagemaakte of door piraterij verkregen goederen. Houders van een intellectueel eigendomsrecht kunnen bij inbreuken de douaneautoriteiten verzoeken om op te treden door een formulier in te vullen. Op basis hiervan kan de douane het handhavingsverzoek inwilligen en de vrijgave van goederen opschorten of de invoer van goederen tegenhouden. Indien de inbreuk wordt vastgesteld worden de goederen in beslag genomen en vernietigd. Bovendien kan de rechter schadevergoedingen opleggen. In de uitvoeringsbepalingen voor het douane-optreden stelt de Unie de controle vast van de persoonlijke reizigersbagage en van de aansprakelijkheid van de douane-autoriteiten.


Klik hier
Eigendom14 (9K) Eigendom12 (32K) Eigendom30 (5K) Eigendom3 (5K) Eigendom29 (25K) Eigendom4 (46K) Eigendom9 (10K) Eigendom7 (5K) Kop6.gif (16K)