Publicatie

CONCURRENTIEBELEID HOME
Titel-concurrentie(99K)
Alles over de mededinging op de Europese markt, het dumpingbeleid, de fusiepolitiek en de toegestane staatssteun in de Europese Unie. Inclusief de Europese wetgeving op het vlak van intellectueel eigendom.

Kostprijs 79,90 euro.


Ga naar bestelformulier: