Kop1.jpeg (40K) ">Publicatie1 (47K) Publicatie3 (9K)

HOME

Geef aan welke publicatie u wenst.
In onderstaand formulier kunt u aangeven welke publicatie u wenst te ontvangen over de Europese samenwerking. De boekwerken zijn weergegeven in ordners en zijn bijgewerkt met de meest recente wetgeving. De publicaties zijn voor ongeveer 50% visueel weergegeven met foto's, kaarten, grafieken en tabellen. Samen met de tekst vormen zij de gestructureerde inhoud van een perfect naslagwerk. De prijzen zijn exclusief btw (6% in 2018, 9% vanaf 2019), administratie- en verzendkosten. Stichting EURED wenst u veel leesplezier.
Bestelformulier
Voornaam:
Achternaam:
Bedrijfsnaam:
Btw-nummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ibannummer:


Concurrentiebeleid in de Europese Unie (2 mappen). Kostprijs €79,90.
Economische en Monetaire Unie. Kostprijs €69,90.
Europees Cultuurbeleid. Kostprijs €14,90.
Europees Jeugdbeleid. Kostprijs €10,00.
Europese Energiebeleid. Kostprijs €39,90.
Europese Handelsbeleid in de Europese Unie (2 mappen). Kostprijs €99,90.
Europese Industriebeleid. Kostprijs €29,90.
Europese Integratie in Historisch Perspectief. Kostprijs €19,90.
Europese Justitiële Samenwerking. Kostprijs €49,90.
Europese Landbouw (2 mappen). Kostprijs €79,90.
Europese Milieubeleid (3 mappen). Kostprijs €149,00.
Europese Politieke Samenwerking (2 mappen). Kostprijs €99,90.
Europese Vervoersbeleid. Kostprijs €49,90.
Europese Visserijbeleid. Kostprijs €39,90.
Europese Volksgezondheid. Kostprijs €19,90.
Financiële Bepalingen. Kostprijs €19,90.
Industriebeleid, Onderzoek & Ontwikkeling. Kostprijs €49,90.
Institutionele Opbouw van de Europese Unie (2 mappen). Kostprijs €79,90.
Intellectueel Eigendom in de Europese Unie. Kostprijs €24,90.
Interne Markt (2 mappen). Kostprijs €109,90.
Sociale Dimensie van de Europese Unie. Kostprijs €44,90.
Uitbreiding Europese Gemeenschap. Kostprijs €19,90.