Home

Kop1(52K) Kop5(277K) Kop11(68K)

Over Eured

Producten

Formulieren

Contact

Bestellen


De Europese Integratie

Zij start bescheiden in omvang. Maar al snel omvat zij de gehele economie. De onderlinge samenwerking leggen de deelnemende lidstaten vast in verdragen. Door externe ontwikkelingen en door haar interne dynamiek breidt zij zich gestaag maar zeker uit over sectoren en landen. Ruim 60 jaar na aanvang is haar wetgeving direct of indirect van toepassing op 80% van alle beleidsbeslissingen. Vandaag de dag neemt haar belang nog steeds toe door de totstandbrenging van een bankenunie en de aanzetten naar een fiscale unie.

Toegenomen welvaart

De Europese samenwerking heeft ons geen windeieren gebracht. Het vrije verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal heeft de onderling handel enorm doen toenemen. Het inkomen in de deelnemende lidstaten is hierdoor sterk gestegen. Tegelijkertijd zijn de Europese bedrijven en economieën met elkaar vervlecht geraakt. Een gezamenlijke munt, de euro, heeft dit proces verder versterkt. In de lidstaten groeit het besef dat zij deel uitmaken van dezelfde gemeenschappelijke boot. Grensoverschrijdende problemen zijn alleen door intensieve samenwerking op te lossen.

Point of no-return

De Unie ontwikkelt zich via een proces van elkaar consulteren en informeren, naar het op een lijn brengen, door wetgeving te harmoniseren, naar het integreren van de standpunten tot nieuw beleid. De verbindingen worden sterker en diverser. Zij maken het Europese integratieproces onomkeerbaar. Uittreding is door het Verdrag van Lissabon mogelijk gemaakt. Maar door de hoge kosten en de schade aan de eigen economie vormt zij geen reële optie. Het hoogst haalbare is een stap terug door de deelname aan de Europese economische ruimte. Desondanks heeft het Verenigd Koninkrijk besloten om uit de Europese Unie te stappen. Door de Brexit zal zij geen deel meer uitmaken van de interne markt. In 2020 zal na bijna een jaar uitstel hierover een definitief besluit worden genomen.

Zone van stabiliteit

De Europese samenwerking is zeer succesvol. Zij heeft al ruim 60 jaar gezorgd voor blijvende vrede tussen de deelnemende landen. De Europese Unie is een zone van welvaart gebaseerd op een rechtstaat, democratie en vrije markteconomie, met een grote binnenlandse vraag. Het Europese structuurbeleid draagt sterk bij aan de sociale samenhang binnen de Unie. Met verstandig economisch beleid ligt duurzame groei in de Unie in het verschiet.

Draagvlak

De Europese integratie is, en wordt, van bovenaf door de Europese leiders vorm gegeven. Dit heeft het draagvlak onder de burgers geen goed gedaan. Ondanks een toegenomen invloed van het Europese Parlement ervaren veel Europeanen nog steeds afstand ten opzichte van de besluitvorming in Brussel. Het is vaak onduidelijk waarom de EU tot actie overgaat. Ook de samenhang ontbreekt. Als intermediair vervult Eured een brugfunctie om in deze lancunes te voorzien. Op onafhankelijke basis geeft zij een eerlijk inzicht in de essentie van de Europese Unie en verstrekt zij overzicht van het gevoerde Europese beleid.


Kop2.jpg (27K) Kop4.jpg (18K) Kop12.jpg (14K) kop3.jpg (43K) Kop15.jpg (16K) kop18.jpg (8K) kop8.jpg (11K) kop7.jpg (9K) Kop9.jpg (29K) Kop14.jpg (28K) Kop10.jpg (30K) Kop6.gif (16K)